YAT KAPTANLIĞI

thumbnail


YAT KAPTANI  sertifikası  ile;

mavi turlarda ve hertürlü ticari yatta

sefer sınırı olmadan yüksek ücretlerle

KAPTAN

olarak çalışabilirsiniz…

Yat kaptanı olmak için müracaat edenler;

1) Kimler Alabilir?

Üç yıllık amatör denizci belgesiyle (ADB) kaptan olarak 2500 mil veya beş yıllık amatör denizci belgesiyle 4000 mil liman dışı yolculuk yaptığını belgelemek,

İçeriği ve süresi Eğitim-Sınav Yönergesi ile belirlenen “yat kaptanı eğitimi”ni onaylı eğitim kurumlarında görmek,

Usta Gemici yeterliği ile, bir yılı dümencilikle geçmek şartı ile üç yıl deniz hizmeti bulunmak,şartlarından birini yerine getirmek,

2) “Tahditli telsiz operatörü” veya “Kısa Mesafe Telsiz Operatörü” belgesine sahip olmak,

3) İdarenin öngördüğü “yat kaptanı sınavı”nı başarmak, şartlarını sağlayanlar “Yat Kaptanı” yeterliğini almaya hak kazanırlar.

Ancak, yat kaptanı yeterliğine sahip olanların,  Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde  Yönetmeliğin 19 uncu maddesinde belirtilen “deniz güvenlik eğitimleri”ni görmesi ve ilgili belgelere sahip olması gerekmektedir.

Makine sınıfı yeterliğine haiz olanlardan, yat kaptanlığı yeterlik belgesinin verilmesinde öngörülen dersleri öğrenimleri sırasında okuduğunu belgeleyenler ile Deniz Harp Okulu mezunlarına “Tahditli telsiz operatörü” veya “Kısa Mesafe Telsiz Operatörü” belgesine sahip olmak şartıyla yat kaptanlığı yeterliği sınavsız verilir.

KURSLAR:

Ticari teknelerde yat kaptanı olmak için 400 saat süreli ve 70 saat denizde uygulamayı içeren YAT KAPTANI kursları için ltf çözüm ortağımız www.bildeniz.com. sitesini inceleyiniz…

————————————————————-

 Yat Kaptanlığı Eğitimi: Aşağıda öngörülen zorunlu eğitimleri içerir ve toplam 350  saatten az ve 4 aydan kısa sürede verilemez

EĞİTİM VE SINAV YÖNERGESİ

(Değişik Madde 12.01.2007 tarih ve 805 Sayılı B.M.O.)

“Yat Kaptanı Eğitimi Gerekleri

Madde 7. Yat Kaptanı Eğitim Müfredatı ile ilgili en az gerekler aşağıda gösterilmiştir.

YAT KAPTANI EĞİTİM MÜFREDATI
K   O   N   U
         SEYİR

–         Yerküresinin tanıtımı

–         Silindirik düz projeksiyon sistemi

–         Denizde uzaklık ölçümleri

–         Harita bilgisi, semboller ve kısaltmalar­-

–         Deniz haritaları

–         Harita katalogları

–         Harita ölçekleri

–         Denizcilere ilanlar ve harita düzeltmeleri

–         Yön kavramı

–         Tabi ve yapay sapma ve kullanımı 

–         Manyetik pusula bilgisi

–         Cayro pusula bilgisi

–         Otomatik pilot

–         Paraketeler

–         İskandiller

–         Uydu seyir sistemleri

–         Navtex

–         Radar ve radar gözlem

–         Kıyı seyri ve mevki koyma yöntemleri

–         Akıntı seyri

–         Fenerler

–         Şamandıralar

   –  Seyirle ilgili yayınlar

         GEMİCİLİK

    Gemicilik Bilgisi

–         Yat tanımı ve temel bilgiler

–         Motorlu ve yelkenli yat donanımları

–         Güverte donanımı

–         Tekne bakımı

    – Raspa, macun ve boya işleri

         Tekne Kullanma

–         Motorlu tekne manevrasını etkileyen etkenler

–         Yelkenli tekne manevrasını etkileyen etkenler

–         Demirleme

–         Yanaşma ve kalkma

–         Denize adam düşmesi

–         Motorlu tekne kullanma

–         Yelkenli tekne kullanma

         

         Denizde Çatışmayı Önleme Kuralları

–         COLREG içeriği ve uygulanması

         DENİZDE HABERLEŞME

–         Görsel ve işitsel haberleşme yöntemleri

–         İngilizce Standart Denizcilik Haberleşme Cümlelerinin kullanımı (SMCP)

–         Uluslar arası İşaret Kodu kitabının kullanılması

–         VHF haberleşmesi

–         Radyo telefon haberleşmesi

         METEOROLOJİ

–         Meteoroloji aygıtları ve kullanılmaları

–         Meteorolojinin elemanları

–         Cephe sistemleri

–         Hava raporları ve hava tahmini

         DENİZDE GÜVENLİK

–         Denizde kişisel sağ kalma eğitimi

–         İlkyardım temel eğitimi

–         Yangınla mücadele temel eğitimi

–         Personel güvenliği ve sosyal sorumluluk eğitimi

–         Can kurtarma araçlarını kifayetli kullanma

         DENİZ HUKUKU

   – Uluslararası Deniz Hukuku Sözleşmesi

   – MARPOL 73/78 ve deniz kirliliği ile ilgili ulusal gerekler

   – Limanlar Yasası

   – Liman giriş çıkış belgeleri ve işlemleri

   – Denizde Can ve Mal Koruma Hakkında Kanun

   – Kabotaj Yasası

   – Harçlar Yasası’nın ilgili gerekleri

   – Deniz İş Yasası

   – Yatlarla İlgili Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü Mevzuatı

   – Gümrük ve kaçakçılığın önlenmesiyle ilgili kanunlar hakkında bilgi

   – Ceza ve ceza usul yasalarının denizciliği ilgilendiren gerekleri

   – Kaptanın tanımı, yetki ve sorumlulukları

   – Gemi ile ilgili gemide taşınacak belgeler

   – Sigorta ve deniz sigortası

         MOTOR BİLGİSİ

   – Spor ve gezi teknelerinde kullanılan benzin ve dizel motorları

   – Temel elektrik ve gemi elektriği

         DENİZCİLİK İNGİLİZCESİ

   – Temel İngilizce

–  Denizcilik İngilizcesi

(öğrencilerin seviyelerine göre aşağıdaki konularda seviye artırılarak en    uygun gelişme amaçlanır)

   – Harita ve denizcilik neşriyatını anlayıp kullanacak İngilizce

   – Meteorolojik raporları anlamak için İngilizce

   – Güvenlik mesajları anlamak için gereken İngilizce

   – Harita ve neşriyatın düzeltilmesi için Denizcilere İlanları anlamaya yetecek İngilizce

   – Gemiler arası, gemi – sahil ve gemi içi İngilizce haberleşme

– İngilizce Standart Denizcilik Haberleşme Cümlelerinin kullanımı (SMCP)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Back To Top