GEMİCİ OLMAK 2019

GEMİCİ OLMAK 2018


Denize kıyısı olan ülkelerde ticari ve turistik amaçlı deniz taşımacılığının önemi büyüktür. Denizciliğin de en önemli unsuru nitelikli gemi adamıdır. Türk Ticaret Kanununun 821. maddesine göre Gemilerde çalışan gemi kaptanı, zabitler, yardımcı zabitler, tayfalar ve yardımcı hizmet personeline denizci ya da gemi adamı denmektedir. Bu alanda, çalışan kişilerin sertifika sahibi eğitimli olmaları gerekmektedir. Denizlerde çalışan eğitimli gemi adamlarının artması, Türk denizciliğinin dünyadaki yerini ve önemini artıracaktır. Gemi Adamlarında meslekî bilgilerin yanında birden çok yabancı dil bilmesi de aranan ne büyük özelliklerdendir. Yabancı dil bilen, kendini geliştirmiş bir gemi adamı dünyanın her yerinde iş bulma imkânına sahiptir. Gemiler güverte ve makine bölümlerinden oluşmaktadır. Güverte bölümünün başında amir olarak birinci zabit, makine bölümünün başında amir olarak başmühendis ve baş makinist vardır. Gemide telsiz elektronik zabiti varsa, doğrudan kaptana bağlı olarak çalışır. Gemi adamları, dünya sularında Türk ve yabancı ticaret gemilerinde, Kaptan, güverte zabiti gemi elektroniği zabiti haberleşme zabiti ve makine zabiti, yat ve balıkçı gemisi kaptanı, geminin yönetim ve yönlendirilmesi ile bağlantılı kara görevlerinde meslek elemanı olarak çalışabilir. Ayrıca, kıyıdaki bakım servislerinde ‘teknik yetkili’ pozisyonunda iş bulabilir. Gemi adamlığı kursundaki meslekî eğitimini başarılı biçimde tamamlamış kişiler yeterlik sınavına girmeye hak kazanır. Bu sınavda başarılı olanlar ise yönetimin belirlediği kurallar içinde göreve başlar ve mesleklerinde yükselir.

Kimler Gemi Adamı Olabilir?

Gemi adamı olmak isteyenler;

• T.C. vatandaşı olmak (Kıbrıs ve Türk Cumhuriyetleri vatandaşları ile ilgili özel durumlar vardır),

• Gemi Adamı Yönetmeliği’nde belirtilen yeterlik dereceleri için yaş, öğrenim derecesi, eğitim ve hizmet süreleri ile ilgili şartları yerine getirmek,

• Sağlık durumunun “Gemi Adamları Sağlık Yönetmeliği”nde belirtilen şartlara uygun olduğunu, “Gemi Adamı Yönetmeliği”ne göre belgelemek,

• “Gemi Adamı Yönetmeliği”nde belirtilen suçlardan ceza almamış olmak, gibi yasal koşulları taşımak zorundadır.

Gemi adamı olabilmek için 240 saatlik “gemici eğitimi” almanız gerekir. Piyasada gemici eğitimi alabileceğiniz çok sayıda özel kurs bulunmaktadır. bu kursu tamamlayanlar sınava girerler. Eğer Gemici sınavından başarılı olduysanız gemici yeterliliğini almaya hak kazanırsınız. Size en yakın Liman Başkanlığı’na sizden istenen evrakları teslim ederek belgenizi alabilirsiniz. Gemiciler 2 yıl hizmet sonunda Usta gemici ve daha sonra Lostromo ve yakın yol gemi kaptanlığına kadar yükselebilirler.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Back To Top