GEMİ ADAMI YAT PERSONELİ

thumbnail

GEMİ ADAMI

Bu yazı aliderdenizcilik.wixsite.com adresinden alınmıştır.

Gemi Adamı Nedir?

Geminin kaptanına, zabitlerine, yardımcı zabitlerine, stajyerlerine, tayfalarına ve yardımcı hizmet personeline GEMİ ADAMI denir.

İstenen Şartlar

   A) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ya da Türkiye Cumhuriyetinde veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde denizcilik ile ilgili eğitim-öğretim gören ve/veya mezun olan Kuzey Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşı olmak ya da 25/09/1981 tarihli ve 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun kapsamındaki Türk soylu yabancı olmak,

   B) Bu Yönetmelikte belirtilen gemiadamı yeterlik dereceleri için ön koşul olan yaş, öğrenim derecesi, deniz hizmet süresi ve diğer gerekleri sağlamış olmak,

   C) Sağlık durumunun deniz hizmetine elverişli olduğunu bu Yönetmeliğin ilgili hükümlerine göre belgelemek, Photo right

   D) Taksirli suçlar ve 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunun 25 inci maddesindeki suç ile aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya bir yıl yahut daha fazla hapis cezası veyahut affa uğramış olsalar dahi zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, yurtdışına adam kaçırma, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma suçlarından hükümlü bulunmamak,

   E) Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlardan hüküm giymemiş olmak, f) 4422 sayılı Çıkar Amaçlı Suç Örgütleri ile Mücadele Kanunu ile Türk Ceza Kanunun 313 üncü maddesi kapsamına giren suçlardan hükümlü bulunmamak, gerekir.

GEMİ ADAMI CÜZDANI NE İŞE YARAR?

Ticari amaç taşıyan bir deniz aracında çalışılabilmesi GEMİADAMI CÜZDANINA ihtiyaç bulunmaktadır. Bununla birlikte, TEMEL STCW belgelerine sahip olmak gerekir.

BAŞVURU İŞLEMLERİ

Gemiadamı cüzdanı çıkartmak için yapılması gerekenler Gemiadamı adayları; daha önce hiçbir liman başkanlığından gemiadamı cüzdanı almadıklarını ve hangi yeterlik derecesinde gemiadamı cüzdanı almak istediklerini beyan eden ve aşağıdaki belgeler ekli bir dilekçe ile sicil liman başkanlığına başvururlar. A) Nüfus cüzdanı (1 örneği ile birlikte aslı),

B) Diploma, mezuniyet veya öğrenim belgesi (1 örneği ile birlikte aslı),

C) İkametgah belgesi,

D) Fotoğraf (15 adet),

E) Cumhuriyet Savcılığından alınacak sabıka kaydı,

F) İdarenin belirlediği Kamu ve Özel Sağlık Kuruluşlarından alınan Sağlık Raporu, (Gemiadamı Olur Sağlık Raporu)

G) Askerlik durum belgesi, Aşçı ve kamarot yeterlikleri için gemiadamı cüzdanı almak isteyenler, yukarıdaki belgelere, ayrıca meslekleri ile ilgili eğitim ya da çalışma belgelerini de eklerler.

 Yat Personeli

Yat Personeli Son yıllarda yat personeli hızla gelişen yatçılık sektörü ve beraberinde yetişmiş yat personel eksikligini ve önemini ortaya çıkarmıştır. yatların tüm güzeliklerine rağmen onları tamamlayan ana unsurun personel olduğu çok onemli bir gercektir. bu nedenle yatlarda kaptan ve personel seçmenin önemi ve kaptanın kendi personelini oluşturmada göstermesi gereken itina iyi anlaşılmalı ve doğru personelin bulunması için bu işi yapan acentalara başvurmak gerekli olmaktadir.

Zira bu acentalar personeli yakından takip ederek ve kaptanlarından aldıkları referanslarıda dikkate alarak bir personel listesi oluşturmaktadır. Buna ragmen yeni personel ile ilgili bu bilgiler her defasında personel gerektiğinde yeniden sorgulanmaktadır. Doğru yata doğru mürettebat göndermenin  gerekliliği ve önemi kadar, doğru personeli de doğru yat sahibine yönlendirmek adına her iki tarafı da korumak ve memnun etmek cok önemlidir. Biz bu konuda bütün hassasiyetimizle tüm deniz camiasında saygın bir konumda faaliyet göstermekteyiz.

Özellikle gönderdiğimiz kaptanları en tecrübeli, yetenekli ve güvenilir kaptanlardan seçerek ve yat sahiplerini bu sekilde yönlendiriyoruz. Tecrübeleri ve yetenekleri personel ihtiyacı olan yat için mükemmel olduğuna inandığımız kaptanları yine kendi çevre ve tecrübeleri yada bizlerin yardımı ile gerekli personeli tamamlıyor ve bunun için gereken kıstaslara cok önem veriyoruz. Yat personeli önce denizci ruhlu ve iyi ahlaklı olmak zorundadır. itaatli, saygılı, çalışkan, zeki, ve işini çabuk kavrayan, denizin ağır şartlarına dayanacak kadar sağlıklı ve aktif olmalıdır.

Hakkında

Sigara içmeyen ve her türlü kötü alışkanlıklardan uzak olmalı bulunduğu ortamın özel yaşamına saygılı ve dikkatli olması da kaptanların çok önem verdiği sebeplerdendir. Yat PersoneliAyrıca yatın tüm bakımlarının doğru ve zamanında yapılması ve dış görünümün her zaman temiz, bakımlı ve düzenli olmasını yaşam mahallerinin de aynı zamanda temiz ve hijyen olmasını sağlıyan ve misafirlerine eşsiz lezzetler sunabilen ve bu lezzetleri de doğru servis ve elemanları ile tamamlayan personel seçmek cok onemlidir. bu nedenle eklediğimiz Email link ile info@liderdenizcilik.com personel konusunda geniş portföyü olan acentamızla irtibata geçmeniz yeterli olacaktır.

Ayrıca Yatlarda calismak isteyen tecrübeli ve temiz personel icin bir web sitemiz mevcut olup bir CV formu doldurmak suretiyle Türkiyenin en önemli ve içerikli yat personeli portföyüne katılabilirler, ( yat personeli ) Lütfen tüm yatcı arkadaslarimizdan bu siteye girip en azından bir Form doldurup bulusma noktası yada merkez koy diyebilecegimiz bu Denizci koyunda biraraya gelerek, Yerli ve yabancı yat sahiplerinin Personel talepleri karsısında yeterli sayıda ve kalifiye eleman sağlayan bu siteyi türk yat personeli olarak, kaptan, gemici, aşcı, hostes ile birlikte internete taşıyalım ve ne kadar kalifiye Türk denizcisi varsa Dünyada lüks yat personeli pazarında birlikte söz sahibi olalım…Yat Personeli Yat sahipleri, genelde kendi prensiplerine uygun yat personeli bulmakta sorun yaşamaktadırlar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Back To Top