2018 Yılında 14 bin yeni Bekçi alımı gerçekleşeceğini duyuran İçişleri Bakanı, çarşı ve mahalle bekçiliği başvurusunda adaylardan istenen evraklar nelerdir? Bu yıl yapılması planlanan 14 bin yeni bekçi alımının 7000 kişilik kısmının önümüzdeki günlerde (Mayıs ayı içinde) yavaş yavaş ilana çıkması beklenmekte. Bu Süreç içinde bekçi olmak isteyen adaylar 2018 Bekçilik sınavı için İnternet üzerinden ön başvurusunu yapmalı. Ön Başvuru yapacak adaylar tarafından sınav başvuru ücreti olan 75 ile 100TL arasında talep edilecek olan ücreti  08.06.2018 tarihinden 22.06.2018 tarihine kadar saat 09:00’dan 17:00’ye kadar Polis Akademisi Başkanlığı Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünün Halkbank Gölbaşı Şubesi/ANKARA, hesap ismi “1.DÖNEM ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇİLİ GİRİŞ SINAVI” hesap adına yatırılmalı.

İnternet Bankacılığından ücret yatıran adayların mutlaka dekont çıktısı almaları gerekmekte. Sadece Halkbank Şubelerinden, Halkbank ATM’lerinden ve internet bankacılığından başvuru ücreti yatırılacaktır. Adaylardan başvuru esnasından istenen belgeler kapsamında sınav bedeli yatırılmalı ve alınan dekontu şahsen başvuru esnasında yanlarında getirmeleri şart.

ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇİLİĞİ ALIM SINAVINA KATILMAK İSTEYEN ADAYLARDAN ARANAN ŞARTLAR:

•Sınav Başvuru Dilekçesi.”

•Türk Vatandaşı Olmak.”

•İlkokul mezunu olmak.”

•Askerliğini yapmış olmak.”

•18 Yaşını tamamlamış olması ve 31 yaşından gün almamış olması.”

•Ağır hapis cezası almış, veya altı aydan fazla hapiste yatmış veyahut affa uğramış olsalar bile almış oldukları suçlardan: zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak.”

•Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli ile tanınmamak.”

•Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerini kötüye kullanarak mahrumiyet cezası ile mahkum bulunmamak.”

•Memuriyette engel olacak bir hali bulunmamak.”

•Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki olarak bir engeli bulunmamak.”

•Sağlık Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak.”

•Adayın kendisinin ve evli ise eşinin, genelev, birleşmeyeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya arcılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak. Genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri , kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı İdari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak.”

•Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak.”

•Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak.”

•Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak.

•Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak.”

 

ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇİLİĞİ ALIM SINAVINA KATILMAK İSTEYEN ADAYLARDAN İSTENEN GEREKLİ EVRAKLAR:

  1. T.C. Kimlik numarasını gösterir belgensin aslı ve fotokopisi (Nüfus cüzdanı, Sürücü Belgesi, Pasaport).
  2. Diploma veya geçici bitirme belgesinin aslı ve fotokopisi.(Yurtdışından mezun olanlar için ilgili kurumda alınan denklik belgesi)
  3. Müracaat ettiği il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ettiğini belirtir belge.
  4. Son bir yıl içinde çekilmiş 4 adet biyometrik fotoğraf.
  5. Kendisi ve evli ise eşinin yönetmeliği 5’inci maddesinde belirtilen engel hallerinin bulunmadığını ifade eden yazılı beyanları.
  6. Şehit veya vazife Malulü olanların eş veya çocuklarından şehitlik veya vazife malullüğü belgesinin ilgili kurum tarafından kurumca onaylı örneği
  7. Sınav ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu.
  8. Askerlik Terhis belgesi aslı ve fotokopisi.
  9. Yaş düzeltmesi yaptıranlar için yaş düzeltme belgesi.
  10. Sağlık Bilgilendirme Formu istenecek.

Yorum Gönderin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

+ 25 = 35